Мисия на учебния център

Център за професионално обучение към Сдружение с нестопанска цел "Сдружение за етнокултурен и туристически обмен - Сърница" е частен лицензиран център в гр. Сърница. Учебният център е създаден през 2012 г. и притежава лиценз № 2012121014 на Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерски съвет.

Центърът има мисията да обедини интелектуалния потенциал на град Сърница и региона и чрез "триадата" професионално ориентиране - професионално обучение - реализация на пазара на труда, да подпомогне в значителна степен социално икономическото развитие на Западните Родопи.

Центърът предлага на курсистите широки възможности за квалификация и за добиване на нови знания и умения.

Образователната политика на Центъра е насочена към създаване на условия за качествен учебен процес и професионално обучение и е готова да отговори бързо на съвременните образователни нужди и на специфичните професионални изисквания. Курсистите придобиват професионална квалификация за преминаване в нови професионални области, отговаряйки на нуждите на пазара на труда и на потребностите за личното им развитие и усъвършенстване.

Почивна база "Романтика"