Лицензия

Предлагани професии, специалности:

1. Професия „Оператор на компютър”, код 482030
1.1. Специалност „Текстообработване” код 4820301, първа степен на професионална квалификация.
2. Професия „Работник в дървообработването”, код 543090
2.1. Специалност „Производство на фасонирани материали”, код 5430901, първа степен на професионална квалификация.
3. Професия „Помощник в строителството”, код 582080
3.1. Специалност „Основни и довършителни работи”, код 5820801, първа степен на професионална квалификация.
4. Професия “Растениевъд”, код 621030
4.1. Специалност “Селекция и семепроизводство”, код 6210305, втора степен на професионална квалификация;
4.2. Специалност “Тютюнопроизводство”, код 6210306, втора степен на професионална квалификация.
5. Професия “Животновъд”, код 621050
5.1. Специалност “Говедовъдство”, код 6210502, втора степен на професионална квалификация;
5.2. Специалност “Овцевъдство”, код 6210503, втора степен на професионална квалификация.
6. Професия “Фермер”, код 621060
6.1. Специалност “Земеделец”, код 6210601, втора степен на професионална квалификация;
6.2. Специалност “Производител на селскостопанска продукция”, код 6210602, трета степен на професионална квалификация.
7. Професия “Работник в животновъдството”, код 621120
7.1. Специалност “Говедовъдство и биволовъдство”, код 6211201, първа степен на професионална квалификация;
7.2. Специалност “Овцевъдство и козевъдство”, код 6211202, първа степен на професионална квалификация.
8. Професия „Работник в озеленяването”, код 622030
8.1. Специалност „Озеленяване и цветарство”, код 6220301, първа степен на професионална квалификация.
9. Професия „Работник в горското стопанство”, код 623060
9.1. Специалност „Лесокултурни дейности”, код 6230601, първа степен на професионална квалификация;
9.2. Специалност „Дърводобив”, код 6230602, първа степен на професионална квалификация;
9.3. Специалност „Дивечовъдство”, код 6230603, първа степен на професионална квалификация;
9.4. Специалност „Билкарство”, код 6230604, първа степен на професионална квалификация.
10. Професия „Козметик”, код 815020
10.1. Специалност „Козметика”, код 8150201, втора степен на професионална квалификация.
11. Професия "Продавач-консултант" 341020
11.1. Специалност"Продавач-консултант" – Втора СПК 3410201
12. Професия "Хлебар-сладкар" 541030
12.1. Специалност "Производство на сладкарски изделия" – Втора СПК 5410302
13. Професия "Социален асистент" 762040
13.1. Специалност "Подпомагане на деца" – Втора СПК 7620401
13.2. Специалност "Подпомагане на възрастни" – Втора СПК 7620402
14. Професия "Камериер" 811030
14.1. Специалност "Хотелиерство" – Първа СПК 8110301
15. Професия "Готвач" 811070
15.1. Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки" – Втора СПК 811070
16.Професия Сервитьор-барман 811080
16.1. Специалност "Обслужване на заведения в общественото хранене" Втора СПК 8110801
17. Професия "Организатор на туристическа агентска дейност" 812010
17.1. Специалност "Организация на туризма и свободното време" – Трета СПК 8120101
17.2. Специалност "Селски туризъм" – Трета СПК 8120201
18. Професия "Планински водач" 812020
18.1. Специалност "Туризъм" – Трета СПК 8120201
19. Професия "Аниматор в туризма" 812040
19.1. Специалност "Туристическа анимация" – Трета СПК 8120402
20. Професия "Еколог" 851010
20.1. Специалност "Екология и опазване на околната среда" – Трета СПК 8510101