Годишна информация за дейността през 2014 г.

На 04.01.2014г. Център за професионално обучение „СЕТОС” успешно подаде годишна информация за дейността през 2014 г. в информационната система на Националната агенция за професионалното образование и обучение.