ЦПО СЕТОС - доставчик на обучение по ОП Развитие на човешките ресурси

На 10.01.2014г. Център за професионално обучение „СЕТОС” изпрати комплект документи до Агенция по заетостта за удостоверяване на обстоятелства като Доставчик на обучение по оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007-2013.