Приключили курсове

Курсовете по мярка 111 - "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от ПРСР на теми:
 
"Растениевъдство - традиции и предизвикателства" - 150ч.
"Животновъдство - традиции и предизвикателства" - 150ч.
"Лесовъдство - традиции и предизвикателства" - 30ч.,
 
които се провеждаха от ЦПО към СНЦ "СЕТОС" приключиха успешно.