Работна среща

На 22.10.2016г. се проведе работна среща между представители на МОН, РУО- Пазарджик, ЦПО към СЕТОС-Сърница и ЦПО към "ЕТ"Алфа Христо Стефанов",коплекс "Романтика"-Сърница.
На нея бяха дискутирани теми относно промените в "Закон за предучилищното и училищното образование", предстоящи оперативни програми, както и много други теми свързани с образованието и обучението.

sreshta new2

sreshta new1