Курс за първоначално обучение на охранители по Програма минимум на МВР

Център за професионално обучение към СНЦ  "Сдружение за етнокултурен и туристически обмен-Сърница" съвместно с Център за професионално обучение към ЕТ "Алфа-Христо Стефанов" организират през м. ноември 2016 год. курс за първоначално обучение на охранители по Програма минимум на МВР на основание изискванията на Закона за частната охранителна дейност.
Място за провеждане на обучението-гр. Сърница, пл."Сърница", Учебна база на ЦПО към СЕТОС, ет.3 (над сладкарница "Сладък рай").
Продължителност на курса- 40 учебни часа /5 работни дни/.
Преподавателски състав - квалифицирани преподаватели, отговарящи на държавните образователни изисквания за обучение по професията "Охранител"
Документ, издаван на успешно завършилите обучение-Удостоверение за професионално обучение обр.3/37 на Министерството на образованието и науката
Необходим брой обучаеми за формиране на учебна група-15
Цена на курса-80 лв.
При заявка за обучение от работодатели има възможност за формиране на самостоятелни учебни групи, а за стойността на обучението организаторите издават фактури, съгласно Закона за счетоводството и плащане по банков път.
За участници извън Сърница е осигурена възможност за нощувка , изхранване и транспорт от/до мястото на обучение в Почивна база „Романтика“, м.“Орлино“ на приемливи цени.

Необходими документи:
1.Копие от лична карта
2.Копие от документ за завършено образование
3.Медицинско свидетелство,че обучението по професията „Охранител“ не е противопоказно за здравето на кандидата
4.2бр.актуални снимки паспортен формат

При наличие на достатъчен брой кандидати организаторите имат възможност да формират повече от една учебна група, а периода на обучението да продължи и през м.декември 2016 год.

Записванията са от 25.10.2016г. до 03.11.2016г

За контакти и записване:
Емине Фейзичауш-0899/981222
Денис Дъвков-0892281008
Христо Стефанов-0896/503043

Виж обявата