Курс за обучение по "Агроекология".

Обява

Център за професионално обучение към СНЦ  "Сдружение за етнокултурен и туристически обмен-Сърница" организира курс по „Агроекология”.

Място за провеждане на обучението – гр.Сърница,ул.Свобода,учебна база на ЦПО към „СЕТОС”,ет.3 /над сладкарница „Сладък рай”

Продължителност на курса- 18 учебни часа/2 работни дни/

Преподавателски състав-квалифицирани преподаватели,отговарящи на държавните образователни изисквания за обучение.

Документ, издаван на успешно завършилите обучение-Сертификат за професионално обучение.

Необходим брой обучаеми за формиране на учебна група-15
Цена на курса-220 лв. с включени 2 нощувки на комплекс „Романтика”
При заявка за обучение от работодатели има възможност за формиране на самостоятелни учебни групи.

                                                                                                                                        

Необходими документи:
1.Копие от лична карта
2.Копие от документ за завършено образование
3.2бр.актуални снимки паспортен формат

При наличие на достатъчен брой кандидати организаторите имат възможност да формират повече от една учебна група.

За контакти и записване:
Емине Фейзичауш-0899/981222
Денис Дъвков-0892281008