КУРС ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ.

На 18-19.04.2017г. ЦПО "СЕТОС" гр.Сърница в партньорство с почивна база "Роматика" гр.Сърница  завършиха успешно курсът за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти по програма:"Екипна работа и социална компетентност в образователната среда."одобрена със заповед №РД09-553/21.01.2017г на Министерство на образованието и науката.В курса взеха участие над 50 директрори и заместник директори на детски градини, преподаватели и общински служители в област Пазарджик.Те получиха удостоверения по Приложение №14 към чл.48,ал.1,т.1 от ЗПУО за успешно завършване.Курсът се проведе в рамките на 16 учебни часа и се състоя в рамките на два дни.