На 29.12.2013г. в Център за професионално обучение към СНЦ "СЕТОС" се състоя среща между Министъра на Околната среда и водите, г-жа Искра Михайлова и жителите на гр.Сърница. Дискутираха се актуални въпроси, свързани с по-добро бъдещо развитие, социална и обществена адаптация. На срещата се организира кулинарен конкурс, на който домакините представиха приготвени от тях традиционни местни баници и сладкиши като родопски клин, саралия и различни видове баклави.

sreshta1

sreshta

ЦПО съм СЕТОС сключи договор с "Фейзал" ЕООД за ползване на съвременен компютърен кабинет с 15 работни места за целите на обучението по дигитална компетентност в гр. Сърница

ЦПО към СЕТОС подаде актуална информация в Информационната система на Агенция по заетостта за включване в Списъка на доставчиците на обучение по професионално обучение и обучение по ключови компетентности.

Страница 2 от 2